K5. Phở Khô, Tôm và Chả Giò

$10.25

Crispy eggrolls and crispy peeled shrimp